Milieu

Miedema HoutIndustrie wil vanzelfsprekend maatschappelijk verantwoord ondernemen en is natuurlijk gecertificeerd. Van duurzame lak of verfbehandelingen op duurzame basismaterialen tot ons advies voor de juiste verwerkings- en onderhouds voorschriften zijn voor ons vanzelfsprekend. Zo dragen we bij aan een beter milieu.
Miedema HoutIndustrie is van mening dat de bossen op deze wereld op een verantwoorde manier geëxploiteerd dienen te worden en is daarom een officiële leverancier van hout met een duurzaamheidkeurmerk. De keurmerken waarvoor Miedema HoutIndustrie gecertificeerd is en bewaakt zijn:

FSC® (Controlled Wood)

FSC® is een Internationaal orgaan en is ontstaan uit de behoefte om te komen tot duurzaam winnen van hout. FSC® betekent Forest Stewardship Counsel. Sociale belangen, het milieu en de nationale economie staan centraal. FSC® is opgericht in 1993 met als doel het verantwoord beheer van bossen te bevorderen, met name in de tropische gebieden. FSC® heeft wereldwijd een standaard opgesteld, met daaraan gekoppeld het FSC® keurmerk. Miedema Houtindustrie heeft het FSC® certificaat met logolicentienummer - FSC® C019803.

Voor meer informatie zie: www.fsc.org

FSC C019803 Promotional WitteAchtergrondZwarteLetter jpeg

PEFC

PEFC staat voor ‘Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes’ en is een organisatie die het duurzaam beheren van bossen promoot via onafhankelijke certificering door derde partijen. PEFC overkoepeld 35 wereldwijde onafhankelijke nationale boscertificeringssystemen en deze vertegenwoordigen meer dan 210 miljoen ha aan gecertificeerd bos. U kunt Miedema HoutIndustrie vinden via het certificaatnummer: PEFC/30-31-205.

Voor meer informatie zie: www.pefcnederland.nl

PEFC LOGO SAKOL BV MS Zwart

CO2 Neutraal

Naast onze speerpunten wat betreft duurzaam hout, verdiept Miedema HoutIndustrie zich tevens in duurzaam ondernemen. Zo streeft Miedema HoutIndustrie naar CO2 neutraal produceren. Dit houdt in dat wij trachten de broeikasgassen die tijdens het proces worden uitgestoten, te compenseren door bijvoorbeeld het opwekken van groene stroom met onze windmolen.

Naast het zelf duurzaam ondernemen speelt Miedema HoutIndustrie een rol in het bouwproces van haar klanten die CO2 neutraal bouwen. Ten opzichte van supplementaire bouwmaterialen heeft hout als eigenschap het ‘vastleggen’ van CO2, in elke m3 hout wordt gemiddeld 0,9 ton CO2 opgeslagen. Het bouwen met hout past daarmee in de cradle to cradle filosofie.

Miedema HoutIndustrie BV | Uranusweg 1 | 8938 AJ Leeuwarden | T (058) 288 88 00 | F (058) 288 88 01 |E |